Contact

e-mail info@mem-benelux.nl

Condities:
Op al onze transacties (inkoop + verkoop) zijn de voorwaarden en bepalingen van de Nederlandse Vereniging voor de handel in gedroogde Zuidvruchten, specerijen en aanverwante artikelen van toepassing. De condities en reglementen zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel in Amsterdam en Rotterdam en liggen bovendien op ons kantoor ter inzage.
Deze voorwaarden worden tevens op verzoek – kosteloos – toegestuurd.
Download Nederlands NZV-condities-NL
Download English NZV-condities-EN